KITOS NAUDINGOS NUORODOS

Specialieji moduliai aukštesniųjų gebėjimų turintiems vaikams. MOKYTOJO aplankashttp://www.sppc.lt/veikla/istekliu-bankas/specialieji-moduliai-auksteniuju-gebejimu-turintiems-vaikams-mokytojo-aplankas-mokytojo-aplankas/ Medžiaga mokytojams, skirta ugdyti aukštesniuosius mąstymo gebėjimus  (slaptažodis:563Modulis728).
Specialieji moduliai aukštesniųjų gebėjimų turintiems vaikams. MOKINIO aplankashttp://www.sppc.lt/veikla/istekliu-bankas/specialieji-moduliai-aukstesniuju-gebejimu-turintiems-vaikams-mokinio-aplankas/Atviros užduotys mokiniams, skirtos ugdyti aukštesniuosius mąstymo gebėjimus (slaptažodis:563Modulis728).
Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (diagnostiniai ir standartizuoti testai)https://www.nec.lt/342/ Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų medžiaga.
Mokykloms, mokančioms lenkų kalbahttp://portalszkolny.org/Informacija apie galimybes kvalifikacijai tobulinti mokykloms dirbančioms lenkų kalba
GIS technologijos https://www.gismokykla.lt/Pažinkite GIS – kurkite žemėlapius!
50 Youtube Channels for Home Learninghttps://www.teachingpacks.co.uk/50-youtube-channels-for-home-learning/?fbclid=IwAR0XGGvJ7UJxDiLCyo0ey1c80e0NI2GaCtEA64PkF8aFzIsNCQgIrm8rVT8Įvairių mokomųjų dalykų medžiaga anglų kalba.
Mokymosi objektai gimnazijomshttp://mkp.emokykla.lt/imo/lt/Interaktyvų audiovizualinių mokymo modulių kursas I-IV gimnazijos klasėms.
Vaizdo pamokos http://vaizdopamokos.lt/Mokytojų sukurtos vaizdo pamokos (Matematika. Lietuvių k. Anglų k. IT  Fizika. Dailė. Programavimas)
Kūrybingumo mokyklahttps://kurybingumomokykla.lt/pamokos/Pamokos būtų praturtintos kūrybingumo istorijomis ir pavyzdžiais.
Kalbų mokymas(is)https://www.lingohut.com/lt/l1/mokykit%C4%97s-angl%C5%B3-kalbos?fbclid=IwAR0bhOQQG2DIm-v5ePQAfb4viB_Vl4SMPXyYzLGiUwPX7EADk5vayxvCWBEAnglų ir kitų kalbų mokymosi pamokos.
Istorijos mokymas(is)https://istorijatau.lt/Istorijos mokymui(si) pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas: užduotys, žemėlapiai, sąvokos ir pan.
Anglų kalbos mokymas (is)https://100balu.lt/kategorija/pamokos/Medžiaga anglų kalbos mokymui(si): pamokos, testai ir pan.
Sanako Nuotolinė (online) kalbų mokymo(si) platformahttp://www.sanako.com/products/sanako-connectKalbų mokymuis(si) skirta platforma.
Mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo ir įsivertinimo instrumentashttp://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/mmkvi/isivertinimo-irankis-voratinklis/Instrumentas skirtas 5–8 klasių mokiniams įsivertinti ir tobulinti mokėjimo mokytis kompetencijos nuostatas bei gebėjimus.
Vadovėliai lenkų kalbahttps://epodreczniki.pl/Įvairių mokomųjų dalykų medžiaga lenkų kalba.
MozaBookhttps://www.mozaweb.com/lt/portal.php?cmd=promo&page=mozabookĮvairių dalykų mokomoji medžiaga naudojimui išmaniosiomis lentomis.
Mokykloms, mokančioms rusų kalbahttps://infourok.ru/videourokiĮvairių mokomųjų dalykų medžiaga rusų kalba.