Internetinių mokymų įrašų nuorodos

pastedGraphic.png

2020 m. kovo 25 d.
Seminaras „Kaip dirbti nuotoliniu būdu su „EDUKA klasės“ lietuvių kalbos skaitmeniniais ištekliais 5-12 klasėse“ 

Organizatorius: leidykla „Šviesa“
Lektorė: Onutė Baumilienė, Salomėjos Nėries gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

Tikslinė auditorija: lietuvių k. mokytojai

„EDUKA klasės“ skaitmeniniai ištekliai – didžiausia lietuvių kalbos ir literatūros turinio bazė dirbti su mokiniais nuotoliniu būdu, leidžianti neatsilikti nuo klasės kurso pagal BP, įgalinanti diagnozuoti ir šalinti spragas, kartoti kursą pagal poreikį remiantis ankstesnių klasių medžiaga. Kaip naudotis „EDUKA klasės“ ištekliais, kaip formuoti užduotis, nurodyti ar priskirti reikalingą turinį ir teikti grįžtamąjį ryšį mokiniams apie mokymosi sėkmę. Kokiu papildomu turiniu remtis, siekiant mokymosi kontinuumo ar rengiant mokinius lietuvių kalbos egzaminui.

Transliacijos įrašas: https://bit.ly/2UjWvYQ

pastedGraphic.png

2020 m. kovo 25 d.
Vebinaras „Egzaminatorius nuotoliniam abiturientų mokymui(si): pagalba mokytojui ruošti, o mokiniams savarankiškai ruoštis brandos egzaminams“
Organizatorius: EMA – elektroninė mokymosi aplinka

Įvedus karantiną ir sustabdžius ugdymo procesą, abiturientams ir jų mokytojams svarbu užtikrinti kokybišką tolimesnį pasiruošimą brandos egzaminams. Savarankiškam mokymuisi ir nuotoliniam abiturientų rengimui lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, istorijos, biologijos ir chemijos egzaminams rekomenduojama nemokamai naudoti sistemą www.egzaminatorius.lt.

Vebinaro metu lektorius mokytojams bei mokiniams demonstruos ir paaiškins, kaip:
– užsiregistruoti sistemoje www.egzaminatorius.lt;
– naudotis mokomąja medžiaga: konspektais, virtualiais mokymosi objektais, užduočių rinkiniais;
– skirti mokiniams testus ir analizuoti jų rezultatus.

Transliacijos nuoroda: https://bit.ly/2xum8gf

pastedGraphic.png

2020 m. kovo 25 d.
Seminaras „Virtualių išteklių panaudojimas anglų kalbos mokymui(si) nuotoliniu būdu 5-12 klasėse“
Organizatorius: leidykla „Šviesa“
Lektorė: Beata Valungevičienė, Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė
Tikslinė auditorija: anglų k. mokytojai

Pagrindinis anglų kalbos mokytojų iššūkis šiandien, toliau ugdyti mokinius ir išlaikyti jų pažangumą anglų kalboje nuotoliniu būdu, pasitelkiant virtualius išteklius. Skaitmeniniai vadovėliai, internetinės pratybos ir kiti virtualūs ištekliai, kuriuos siūlo „Gateway“, yra puikus įrankis padedantis mokytojams toliau sėkmingai dirbti nuotoliniu būdu. Paskaitos metu lektorė dalinsis patirtimi apie anglų kalbos mokymosi galimybes nuotoliniu būdu.

Kaip mokytojui naudoti virtualius išteklius ir prie jų prisijungti, kaip jie galėtų padėti organizuoti nuotolinį mokymąsi, kokias mokymosi galimybes mokiniams siūlo „Gateway“ komplektas.

Transliacijos nuoroda: https://youtu.be/J4ohk99zPy8

pastedGraphic.png

2020 m. kovo 25 d.
Teminė konsultacija registruotiems dalyviams „Bendravimas: Zoom ir kitos pamokos transliavimo galimybės“
Organizatorius: Kompiuteriukų fondas
Lektorius: Kęstutis Mačiulaitis, Kompiuteriukų fondo mokymų vadovas, IT profesionalas, IT mokytojas

Internetinio seminaro metu bus apžvelgti šie klausimai:
– Susirašinėjimas;
– Audio konferencijos;
– Video konferencijos;
– Zoom, Google Hangout;
– Discord aplinka;
– Įvairūs programų nustatymai;
– Vaizdo įrašymas.

Kitos Kompiuteriukų fondo teminės konsultacijos kovo 24-27 d.: https://bit.ly/33BzHXr

pastedGraphic.png

2020 m. kovo 25 d.
Internetinių seminarų ciklas „Nuotolinis mokymas VMA MOODLE – misija įmanoma“
Organizuoja KTU E. mokymosi technologijų centras, LieDM konsorciumas ir LITNET
Tikslinė auditorija: pedagogai, mokyklų vadovai ir kiti švietimo atstovai, kuriems yra svarbu pasiruošti ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu.

Pirmųjų internetinių seminarų metu bus pristatomi nuotolinio mokymosi pagrindiniai organizavimo principai, metodai, supažindinama su galimais įrankiais ir priemonėmis bei jų alternatyvomis. Kituose, didžiausias dėmesys bus skiriamas populiarios virtualiosios mokymosi aplinkos MOODLE praktinio pritaikymo pristatymui bei konkrečių įrankių panaudojimo scenarijų pademonstravimui. Bus pristatomi realūs pavyzdžiai bei mokymosi proceso vykdymo metodika: kokius veiksmus ir pagrindinius žingsnius turėtų atlikti kiekvienas institucijos atstovas, siekiant sėkmingai teikti mokymosi procesą nuotoliniu būdu MOODLE aplinkoje, detaliai atsakant į klausimus kas – mokykla, administratorius, mokytojas, mokinys; ką turi daryti; kaip reikia organizuoti, valdyti, kurti; kur ir kokius skaitmeninius įrankius panaudoti.

Įvykusių seminarų įrašus galima peržiūrėti čia: https://bit.ly/2U0SQPb

pastedGraphic.png

2020 m. kovo 24 d.
Teminė konsultacija registruotiems dalyviams  „Medžiaga: dokumentų kūrimas elektroninėje erdvėje, išsaugojimas, dalinimasis“
Organizatorius: Kompiuteriukų fondas
Lektorius: Kęstutis Mačiulaitis, Kompiuteriukų fondo mokymų vadovas, IT profesionalas, IT mokytojas

Internetinio seminaro metu bus apžvelgti šie klausimai:
– Elektroninio pašto paslaugos;
– Dokumentų kūrimas internete;
– Informacijos paieška;
– Išsaugojimas ir panaudojimas;
– Dokumentų ruošimas internetui;
– Dokumentų dalinimas;
– Komandinio darbo ypatumai.

Kitos Kompiuteriukų fondo teminės konsultacijos kovo 24-27 d.: https://bit.ly/33BzHXr

pastedGraphic.png

2020 m. kovo 24 d.
Vebinaras „Nuotolinis mokymas. Kaip išgyventi tėvams?“
Organizatorius: EMA – elektroninė mokymosi aplinka, Pedagogas.lt
Lektorius: psichologas-psichoterapeutas Evaldas Karmaza
Tikslinė auditorija: moksleivių tėvai

Nuotolinis mokymasis šiandien tampa viena iš pagrindinių tėvų problemų, todėl vebinaro metu apžvelgsime:
– Kaip padėti vaikui susikurti kasdienę darbinę rutiną?
– Kaip kontroliuoti savarankišką vaiko mokymosi procesą?
– Kokias mokomąsias veiklas atlikti kartu su vaiku?
– Kaip bendradarbiauti su vaiko mokytoju?
– Ką tėvai turėtų daryti ir ko nedaryti?

Transliacijos įrašas: https://bit.ly/2xum8gf

pastedGraphic.png

2020 m. kovo 24 d.
Vebinaras „Nuotolinis mokymas(is) pradiniame ugdyme su EDUKA klase“
Organizatorius: leidykla „Šviesa“
Lektorius: Sonata Bružienė, Kauno Kazio Griniaus progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė
Tikslinė auditorija: pradinių klasių mokytojai

Paskaitos metu lektorė dalinsis patirtimi apie nuotolinio mokymo(si) organizavimą pradinėse klasėse. Kaip naudotis EDUKA klasės skaitmeninėmis priemonėmis, kaip formuoti užduotis ir jas pateikti mokiniams, nurodyti ar priskirti reikalingą turinį, patikrinti mokinių atliktus darbus ir teikti jiems grįžtamąjį ryšį. Bus pateiktos komunikacijos formos, mokinių pasiekimų įsivertinimo galimybės, nuotolinių pamokų scenarijų pavyzdžiai ir galimi veiklų organizavimo būdai.

Transliacijos įrašas: https://bit.ly/2UjWvYQ

pastedGraphic.png

2020 m. kovo 23 d.
Seminaras „Nuotolinis mokymas(is): Microsoft Teams įrankis ir jo naudojimas“
Organizatorius: Leidykla „Šviesa“
Lektoriai: Evaldas Stalioraitis, Microsoft akademinio turinio vadovas ir dr. Simonas Šabanovas, „Šiaurės licėjaus“ ugdymo vadovas

Internetinės paskaitos metu bus pademonstruota „EDUKA klasės“ užduočių integracija ir naudojimas pasitelkiant Microsofot Teams įrankį. Bus aptartas įrankio funkcionalumas, pateikti praktiniai patarimai, kaip efektyviai naudoti(s) ugdymo procese.

Transliacijos įrašas: https://bit.ly/3aoN2Vm

pastedGraphic.png

2020 m. kovo 23 d.
Seminaras „IT įrankiai nuotoliniam mokymui“
Organizatorius: Edukateka
Lektorius: Gediminas Jonauskas

Šia programa siekiama suteikti mokytojams naujų žinių bei gebėjimų taikyti, inovatyvius mokymo(si) metodus ir priemones, paremtas informacinių bei komunikacinių technologijų (IKT) naudojimu nuotoliniame ugdymo procese. Gilinamos jų žinios ir gebėjimai nustatyti inovatyvių IKT paremtų metodų naudojimo ugdymo procese poreikį, integruoti juos į ugdymo turinį, planuoti pamokas ir savarankišką mokinių darbą.

Transliacijos nuoroda: https://rb.gy/sznxmk

pastedGraphic.png

2020 m. kovo 23 d.
Internetinis seminaras „Tech įranga: kokia įranga reikalinga nuotoliniam mokymui?“
Organizatorius: Kompiuteriukų fondas
Lektorius: Kęstutis Mačiulaitis, Kompiuteriukų fondo mokymų vadovas, IT profesionalas, IT mokytojas.

Internetinio seminaro metu bus apžvelgti šie klausimai:
– Kas yra nuotolinio darbo vieta;
– Nešiojamas kompiuteris;
– Stacionarus kompiuteris;
– Planšetinis kompiuteris;
– RaspberryPi 4 kompiuteriukas;
– Programinės įrangos diegimas, paruošimas ir naudojimas;
– Išorinė įranga, tinkanti visoms* sistemoms.

Transliacijos įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=QYcCxJi61mE

pastedGraphic.png

2020 m. kovo 23 d.
Internetinių seminarų ciklas „Nuotolinis mokymas VMA MOODLE – misija įmanoma“
Organizuoja KTU E. mokymosi technologijų centras, LieDM konsorciumas ir LITNET
Tikslinė auditorija: pedagogai, mokyklų vadovai ir kiti švietimo atstovai, kuriems yra svarbu pasiruošti ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu.

Pirmųjų internetinių seminarų metu bus pristatomi nuotolinio mokymosi pagrindiniai organizavimo principai, metodai, supažindinama su galimais įrankiais ir priemonėmis bei jų alternatyvomis. Kituose, didžiausias dėmesys bus skiriamas populiarios virtualiosios mokymosi aplinkos MOODLE praktinio pritaikymo pristatymui bei konkrečių įrankių panaudojimo scenarijų pademonstravimui. Bus pristatomi realūs pavyzdžiai bei mokymosi proceso vykdymo metodika: kokius veiksmus ir pagrindinius žingsnius turėtų atlikti kiekvienas institucijos atstovas, siekiant sėkmingai teikti mokymosi procesą nuotoliniu būdu MOODLE aplinkoje, detaliai atsakant į klausimus kas – mokykla, administratorius, mokytojas, mokinys; ką turi daryti; kaip reikia organizuoti, valdyti, kurti; kur ir kokius skaitmeninius įrankius panaudoti.

Įvykusių seminarų įrašus galima peržiūrėti čia: https://bit.ly/2U0SQPb

pastedGraphic.png

2020 m. kovo 20 d.
Atviri techniniai mokymai-vebinaras „Kaip mokyti vaikus nuotoliu“
Organizatorius: Kompiuteriukų fondas
Lektorius: Kęstutis Mačiulaitis, Kompiuteriukų fondo mokymų vadovas, IT profesionalas, IT mokytojas

Mokymų metu bus pristatytos įvairios nuotolinio mokymo platformos, pasakojama kaip jomis naudotis.

Transliacijos įrašas: http://tiny.cc/eilklz

pastedGraphic.png

2020 m. kovo 20 d.
Vebinaras „Video konferencijų įrankiai ir mokymosi platformos efektyviam nuotoliniam mokymui(si)“
Organizatorius: TAMO, EMA – elektroninė mokymosi aplinka,  Pedagogas.lt
Lektorė: Veronika Naumova, Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos pradinių klasių mokytoja, Mokytojos Veronikos puslapio įkūrėja, korepetitorė.

Viena iš pagrindinių problemų, su kuria susiduria mokytojai, ruošdamiesi nuotoliniam mokymuisi – vaizdo konferencijos įrankio ar mokymosi platformos pasirinkimas ir mokėjimas naudotis.
Vebinare bus pristatyti video konferencijų įrankiai ir mokymosi platformos efektyviam nuotoliniam mokymui(si).
Vebinaro turinys:
– pristatomi įrankiai : O365, Google Clasroom, Zoom, Kahoot bei Moodle;
– aptariami įrankių privalumai ir trūkumai;
– mokoma, kaip pradėti mokytojui naudoti įrankį;
– pateikiamos rekomendacijos, kaip išmokyti mokinius naudotis įrankiu.

 Transliacijos įrašas: https://bit.ly/33KWboT

pastedGraphic.png

2020 m. kovo 20 d.
Vebinaras: Nuotolinis mokymas(is): darbas EDUKA klasėje realiuoju (sinchroniniu) laiku
Organizatorius: leidykla „Šviesa“
Lektoriai: „Šiaurės Licėjaus“ ugdymo vadovas dr. Simonas Šabanovas, leidyklos „Šviesa“ turinio formavimo grupės vadovė Lina Virozerovienė

Uždarytos mokyklos dar nereiškia, kad mokymo(si) procesas turi sustoti – mokysimės namuose.
Kviečiame dalyvauti internetinėje paskaitoje, kurios metu pasidalinsime „Šiaurės Licėjaus“ mokyklos patirtimi, kaip naudojant „EDUKA klasę“ organizuoti nuotolinio mokymo procesą mokykloje.

Transliacijos įrašas: https://bit.ly/2UjWvYQ

pastedGraphic.png

2020 m. kovo 19 d..
Vebinaras „EMA pradedantiesiems. EMA startas: nuo registracijos iki rezultatų analizės“
Organizatorius: EMA – elektroninė mokymosi aplinka
Lektorė: Ieva Vareikytė, UAB “E. Mokykla” skaitmeninio ugdymo turinio specialistė.
Tikslinė auditorija: 1-8 klasių mokytojai

Darbas su EMA aplinka naujiems vartotojams. Lektorė demonstruos ir paaiškins, kaip dirbti su elektronine mokymosi aplinka EMA naujai užsiregistravusiems mokytojams:
– registracija ir pedagogo patvirtinimas;
– diferencijuotų ir greitojo pasitikrinimo užduočių rinkinių skyrimas, individualaus rinkinio sudarymas;
– užduočių taisymas, grąžinimas mokiniui;
– rezultatų analizė ir mokinio individualios pažangos profilis.
Vebinaro metu bus aptariami www.emapamokos.lt privalumai ir galimybės nuotoliniam mokymui:
– užduočių skyrimas nurodant atlikimo terminą ir trukmę;
– grįžtamoji informacija mokiniui bei kontrolės mechanizmas;
– rezultatų analizės įrankio panaudojimas sprendimams apie tolimesnį mokymąsi priimti.

Vebinaro įrašas: https://bit.ly/2Qv4iQZ

pastedGraphic.png

2020 m. kovo 19 d.
Vebinaras: Nuotolinis mokymas(is): darbas EDUKA klasėje nerealiuoju (asinchroniniu) laiku
Organizatorius: leidykla „Šviesa“
Lektoriai: „Šiaurės Licėjaus“ ugdymo vadovas dr. Simonas Šabanovas, leidyklos „Šviesa“ turinio formavimo grupės vadovė Lina Virozerovienė

Uždarytos mokyklos dar nereiškia, kad mokymo(si) procesas turi sustoti – mokysimės namuose.
Internetinės paskaitos metu pasidalinsime „Šiaurės Licėjaus“ mokyklos patirtimi, kaip naudojant „EDUKA klasę“ organizuoti nuotolinio mokymo procesą mokykloje.
EDUKA klasė – skaitmeninio turinio platforma Lietuvoje, siūlanti turinį visiems pagrindiniams mokomiesiems dalykams nuo 1 iki 12 klasės. Čia mokytojai ras 200 skaitmeninių vadovėlių ir 24 000 įvairių tipų skaitmeninių užduočių nuo 1 iki 12 klasės, visiems pagrindiniams mokomiesiems dalykams. Rekomenduojame EDUKA Klasę naudoti kaip turinio platformą kartu su vienu iš komunikacijos įrankių – Microsoft Teams, Moodle, Hangout ar kt. „EDUKA klase“ galima naudotis visais išmaniais įrenginiais.

Transliacijos nuoroda: http://tiny.cc/7rxjlz

pastedGraphic.png

2020 m. kovo 18, 20 dienomis.
Internetinių seminarų ciklas „Nuotolinis mokymas VMA MOODLE – misija įmanoma“
Organizuoja KTU E. mokymosi technologijų centras, LieDM konsorciumas ir LITNET
Tikslinė auditorija: pedagogai, mokyklų vadovai ir kiti švietimo atstovai, kuriems yra svarbu pasiruošti ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu.

Pirmųjų internetinių seminarų metu bus pristatomi nuotolinio mokymosi pagrindiniai organizavimo principai, metodai, supažindinama su galimais įrankiais ir priemonėmis bei jų alternatyvomis. Kituose, didžiausias dėmesys bus skiriamas populiarios virtualiosios mokymosi aplinkos MOODLE praktinio pritaikymo pristatymui bei konkrečių įrankių panaudojimo scenarijų pademonstravimui. Bus pristatomi realūs pavyzdžiai bei mokymosi proceso vykdymo metodika: kokius veiksmus ir pagrindinius žingsnius turėtų atlikti kiekvienas institucijos atstovas, siekiant sėkmingai teikti mokymosi procesą nuotoliniu būdu MOODLE aplinkoje, detaliai atsakant į klausimus kas – mokykla, administratorius, mokytojas, mokinys; ką turi daryti; kaip reikia organizuoti, valdyti, kurti; kur ir kokius skaitmeninius įrankius panaudoti.

Įvykusių seminarų įrašus galima peržiūrėti čia: https://bit.ly/2U0SQPb
Kovo 18 d. seminaro įrašas: https://bit.ly/3bifzML
Kovo 20 d. seminaro įrašas: https://bit.ly/2UoZxtr

pastedGraphic.png

2020 m. kovo 18 d.
Virtuali pamoka „Nuotolinis mokymas su Nearpod ir Discord“
Lektorius: Leonas Milius

Pamokos įrašas: http://tiny.cc/1xujlz  

pastedGraphic.png

2020 m. kovo 17 d.
Vebinaras „Nuotolinis mokymas(is). Kaip pasirengti ir kokias priemones pasitelkti į pagalbą?“
Organizuoja: EMA – elektroninė mokymosi aplinka
Lektorė: Rūta Filončikienė, VGTU inžinerijos licėjaus pradinių klasių mokytoja ekspertė, EMA bendraautorė

Vebinaro metu lektorė pristato 5 efektyvaus nuotolinio mokymo žingsnius bei atsako į aktualius klausimus:
– Kaip mokytojui pasiruošti nuotoliniam mokymui?
– Kaip tinkamai paruošti mokinius ir jų tėvus?
– Kaip naudojimasis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis galėtų padėti organizuoti nuotolinį mokymąsi?
– Kokias skaitmenines mokymo(si) priemones reikėtų pasirinkti?

Vebinaro įrašas: https://bit.ly/2ISXFDU

pastedGraphic.png

2020 m. kovo 17 d.
Virtuali paskaita „Mokomės kitaip: nuotolinis nenutolina išmokimo“
Organizuoja: Vilniaus švietimo pažangos centras
Lektorė: Jūratė Litvinaitė, Vilniaus švietimo pažangos centro švietimo analitikė, mokytoja ekspertė

Sudėtingos ir neįprastos situacijos, pasitelkus kūrybiškumą ir patirtį, gali virsti naujų, kitoniškų, netikėtai sėkmingų praktikų pradžia.
Panaudokite šį laiką apmąstydami galimas kitokio mokymo bei vertinimo formas, atlikdami seniai numatytas, bet dėl įtemptos darbotvarkės nespėtas vykdyti projektines, mokinių kūrybines, integruotas tarpdalykines veiklas. Kokie gali būti taikomi metodai, kokios priemonės gali būti naudojamos? Kaip komunikuoti su mokiniais? Kaip patirti mokymosi džiaugsmą visiems?
Šie ir daugiau aktualių klausimų – mūsų webinare, skirtame pasidalinti patirtimis ir įžvalgomis organizuojant nuotolinį mokymąsi karantino laikotarpiu.

Paskaitos įrašas: https://bit.ly/2Qs1Hat, paskaitos skaidrės

pastedGraphic.png

2020 m. kovo 16 d.
Internetinis seminaras „Darbas SMART debesyje“
Organizatorius: UAB „Biznio mašinų kompanija“ darželiams ir mokykloms
Lektorius: Andrius Manzurovas.

Nuotolinio seminaro metu mokoma:
– Importuoti, redaguoti ir kurti naujas pateiktis;
– Kurti ir aktyvuoti klausimynus;
– Peržiūrėti klausimynų ataskaitas;
– Kurti žaidimais pagrįstas užduotis;
– Mokinių prisijungimas ir aktyvus dalyvavimas.

Seminaro įrašas: http://tiny.cc/xxeklz

pastedGraphic.png

2020 m. kovo 16 d.
Virtuali pamoka „Mokomės kurti video pamoką“
Lektorius: Leonas Milius

Pamokos įrašas: https://youtu.be/74qd3pXLxow

Išmani klasė

 Portalas www.ismaniklase.lt – portale galime surasti virš 2000 skirtingų pamokų visiems ugdomiesiems dalykams ir įvairaus amžiaus ugdytiniams. Be to, primiršusiems, kaip naudotis „SMART Notebook“ programine įranga, bet kuriuo patogiu metu, galima peržiūrėti mokymų vaizdo įrašą – https://www.ismaniklase.lt/lt/pagalba-naudotojui/smart-mokymai- .

Ekstremaliuoju laikotarpiu – pritrūkus kreditų pamokoms atsisiųsti galima kreiptis į specialistus el.paštu svietimas@bmk.lt ir paprašyti nemokamai suteikti papildomų kreditų skaičių.

Instruktažas, kaip galima išnaudoti SMART interaktyvių lentų / ekranų programą.

  „SMART Notebook“ programinė įranga yra speciali programa pritaikyta interaktyviosioms lentoms SMART, tačiau ja naudotis galime ir nebūnant prie interaktyviosios lentos. Programoje apstu funkcijų, kurios gali padėti siekiant mokyti vaikus nuotoliniu būdu.

„SMART Response“ – balsavimo sistema pritaikyta aktyviam dalyvavimui pamokoje, net nebūtant klasėje. Naudojant šią sistemą pakanka turėti internetą. Mokytojas sukuria savo paskyrą, kurios pagalba gali transliuoti skirtingas užduotis – nuo pačių lengviausių pvz. išrūšiuoti skirtingas formas iki sunkesnių – istorijos klausimų testas.

„SMART“ pamokos įrašytuvas – pasitelkiant įrašytuvu galime įrašyti pamokas ir jomis dalintis nuotoliniu būdu per socialius tinklus, el.paštu ir pan.

MOKYTOJO TV laidos apie nuotolinį mokymą(si)

https://mokytojotv.blogspot.com/search/label/Nuotolinis%20mokymas?fbclid=IwAR1gJDzAzgYVI7dh1nXtwpGAwj8EA3rWLWam-iiNhsEK5j4TFtJOnoOpJP4