PRADINIS UGDYMAS

Kalbinis ugdymas

Lietuvių kalbos mokymas pradinėse klasėsehttps://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/integruotos%20uzduotys_%20galutinis.pdfMetodinė priemonė skirta pradinių klasių mokytojams,  dirbantiems tautinių mažumų mokyklose.
Skaitmeninės knygos
„Upelis“ 1-2 kl.
„Upelis“ 3-4 kl.


https://www.upc.smm.lt/naujienos/pradinis/skaitiniai/Skaitiniai-1-2-klasems.pdf

https://www.upc.smm.lt/naujienos/pradinis/skaitiniai/Skaitiniai-3-4-klasems.pdf


Knygose pateikiama nemaža dalis Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrojoje programoje (2016) nurodytų privalomosios literatūros tekstų.

Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas

Pasaulio pažinimas (1-4 klasė)http://www.gamtukai.lt/Teorija, vaizdo medžiaga, testai, užduotys, animacija.
Pasaulio pažinimo pamokų veiklų aprašaihttp://www.vedlys.smm.lt/1-4_klasiu_pamoku_veiklu_aprasai.htmlProjektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.
Jaunieji gamtos reindžeriai http://www.gamtosreindzeris.lt/Erdvė, kurioje jaunieji gamtos mylėtojai mokosi pažinti gamtą žaisdami žaidimus ir spręsdami linksmas užduotis.
Žaliasis tyrinėtojashttps://sodas.ugdome.lt/mokymo-priemones/4753Edukacinis žaidimas – 9 užduotėlės ir varlės vystymosi ciklo tyrinėjimas, rūpinantis ja, kol užauga.

Matematika

Žaidimas „Pinigėnai“http://www.pinigenai.lt/ Interaktyvios užduotys ir vaizdingas informacijos pateikimas – finansinio raštingumo pagrindams.
„Matific“ platformahttps://www.matific.com/lt/lt/home/our-product/how-to-use/Virtuali mokymosi aplinka skirta mokinių matematiniam raštingumui ugdyti. Priešmokyklinis ir pradinis ugdymas.

Meninis ugdymas

Muzikinis raštingumashttps://dudorius.lt/zaidimas-atspek-natas/index.phpŽaidimas muzikiniam raštingumui ugdyti

Dorinis ugdymas

Katalikų tikybos pamokoshttps://www.krikscioniskifilmai.lt/pagal_amziu/vaikams/Filmai, užduotys.

Kita medžiaga

Gerosios praktikos pavyzdžiaihttps://duomenys.ugdome.lt/?/mm/pradMetodiniai leidiniai mokytojams.
Žaidimai pradinukamshttps://gudrutisdutis.lt/lt/zaidimai?fbclid=IwAR27oR0sbrT8GTQZi8gmySPQxVcItHhvjvzFzuIHgykgdcUc_u2prmDgbVg


Sudėtis, atimtis, raidės, atminties lavinimas.
Edukaciniai plakatai įvairiomis temomis https://mokytojoturinys.lt/ Medžiaga ugdymui pradinėse klasėse.