VIDURINIS UDGYMAS

Kalbinis ugdymas

 Lietuvių kalba: nuo starto iki finišo?  https://www.youtube.com/watch?v=Zi-dMfGH-LMPrieš lietuvių kalbos egzaminą.
Lietuvių kalba ir literatūra (11-12 klasė) https://smp2014lt.ugdome.lt/11-12Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 11-12 kl.
 Rusų, lenkų, baltarusių gimtosioms kalboms mokyti  https://smp2014tm.ugdome.lt/Skaitmeninė mokymo priemonė tautinių mažumų gimtosioms kalboms.
Lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija 11–12 klaseihttps://www.upc.smm.lt/naujienos/chrestomatija/Elektroninė chrestomatija 11–12 klasei.

Gamtamokslinis ugdymas


Chemija (11-12 klasei) 

  https://smp2014ch.ugdome.lt/
Skaitmeninės mokymo priemonės mokytis chemijos.

Matematinis ugdymas

Matematika (11-12 klasė)https://smp2014ma.ugdome.lt/Skaitmeninės mokymo priemonės mokytis matematikos.
Matematika http://www.matematika.lt/Matematikos egzaminui pasirengti.

Socialinis ugdymas


Geografija (11-12 klasė)
 
https://smp2014ge.ugdome.lt/Skaitmeninės mokymo priemonės mokytis geografijos.
 Istorija (11-12 klasei) 


 http://smp2014is.ugdome.lt/Skaitmeninės mokymo priemonės mokytis istorijos.

Meninis ugdymas

Meninis ugdymas (11-12 klasė) dailė, muzika, šokis, teatrashttp://smp2014me.ugdome.lt/  Skaitmeninės mokymo priemonės meniniam ugdymui.

Dorinis  ugdymas

Dorinis ugdymas (11-12 klasė) https://smp2014do.ugdome.lt/   Skaitmeninės mokymo priemonės doriniam ugdymui.